Praktische informatie

Aanmelden

Voor een afspraak kunt u contact opnemen middels onderstaand contactformulier. Een verwijzing van een huisarts of andere zorgverlener is niet nodig.

Indien gewenst kan er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Vergoeding

Seksuologische consulten in de eerste lijn worden niet of nauwelijks vergoed door de zorgverzekeraars. Bij twijfel kunt u  contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De factuur betreffende de kosten voor een arts-VG consult zal indien er sprake is van een Wlz­-indicatie (Wet langdurige zorg) is, naar de betrokken instelling gestuurd worden. Wanneer er geen Wlz-indicatie is, kan de factuur naar de zorgverzekering gestuurd worden.

Contact

  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  Voor onze privacyverklaring in het kader van de AVG-wetgeving, zie deze pagina.

  Vertrouwelijk

  Alles wat de hulpvrager vertelt, is strikt vertrouwelijk. De gegevens worden opgenomen in een dossier waarin alleen de therapeut en de hulpvrager inzage in hebben. Ook gezinsleden of bijvoorbeeld de huisarts hebben geen inzage in het dossier tenzij daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de hulpvrager.

  Vanaf maart 2019 gebruikt Mooi mijn lijf  ZorgMail Secure email voor het emailen van vertrouwelijke gegevens, zowel naar collega zorgverleners als naar patiënten.

  Dit betekent dat u een email krijgt van ons dat er een bericht voor u klaar staat. Om dit bericht te kunnen openen, moet u een bevestigingscode invullen. Die krijgt u in een sms of email. Wilt u weten hoe dit werkt? Klik dan op deze link voor een handleiding en veelgestelde vragen.

  Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

  Mooi mijn lijf probeert uiteraard uw hulpvraag  zo goed en zorgvuldig mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt  dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en Mooi mijn lijf, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

  Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

  De Geschillencommissie

  U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.