Arts verstandelijk gehandicapten (Arts-VG)

Een Arts-VG heeft kennis over specifieke gezondheidsproblemen en eventuele gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Daarom kunnen instellingen onder andere voor de volgende zaken bij Mooimijnlijf terecht:

 • Specifieke medische controle (health watch) bij syndromen (Down syndroom, Prader-Willi, etc.)
 • Etiologisch onderzoek (oorzaak verstandelijke beperking)
 • Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
 • Epilepsie
 • Spasticiteit, problemen bewegingsapparaat
 • Gastro-intestinale problematiek (bijvoorbeeld¬†besluitvorming rond PEG-sonde, obstipatie en reflux)
 • Slikstoornissen en recidiverende luchtweginfecties
 • Zintuigstoornissen
 • Gedragsproblemen en psychiatrie
 • Slaapstoornissen
 • Levensfasen en palliatieve zorg
 • Wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
 • Wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG)
 • Ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten