Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)

Een AVG heeft kennis over specifieke gezondheidsproblemen en eventuele gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Daarom kunnen instellingen onder andere voor de volgende zaken bij Mooimijnlijf terecht:

 • Specifieke medische controle (health watch) bij syndromen (Down syndroom, Prader-Willi, etc.)
 • Etiologisch onderzoek (oorzaak verstandelijke beperking)
 • Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
 • Epilepsie
 • Spasticiteit, problemen bewegingsapparaat
 • Gastro-intestinale problematiek (bijvoorbeeld¬†besluitvorming rond PEG-sonde, obstipatie en reflux)
 • Slikstoornissen en recidiverende luchtweginfecties
 • Zintuigstoornissen
 • Gedragsproblemen en psychiatrie
 • Slaapstoornissen
 • Levensfasen en palliatieve zorg
 • Wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
 • Wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG)
 • Ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten