Werkwijze en visie

“Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten veiligheid ervaren in mijn spreekkamer om in alle openheid te kunnen praten over hun eigen seksualiteit en de problemen of belemmeringen die zij daarin ervaren. Naast kennis in de vorm van seksuele voorlichting wil ik mijn cliënten vooral meegeven dat seksualiteit iets moois is waar ook zij, passend bij hun niveau en mogelijkheden, van mogen genieten.  Ook wil ik mijn cliënten helpen om een positiever zelfbeeld te krijgen en hen daarmee weerbaarder maken.”

Ouders en/ verzorgers kunnen contact opnemen als zij advies en begeleiding willen over de seksualiteit van hun kind of wanneer er deskundige ondersteuning nodig is vanwege (een vermoeden) van grensoverschrijdend gedrag. In het intake-/ kennismakingsgesprek zal de hulpvraag besproken worden en wordt er in gezamenlijkheid een behandelplan opgesteld.

Instellingen hebben naast het aanmelden van cliënten ook de mogelijkheid contact op te nemen voor advies en scholing over seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking.
Daarbij zal het leren communiceren met cliënten over seksualiteit en het leren omgaan met eigen normen en waarden bij de begeleiders van cliënten centraal staan.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om divers aangepast voorlichtingsmateriaal in te zien.

 

danbo_by_m_nedwed-d4v0fdn